Produkter

Bygg & Akustiktekniks produktsortiment innehåller undertak till kontors-, undervisnings-, vård- samt industrisektorn.

Våra undertakslösningar ger många designmöjligheter och uppfyller höga tekniska krav inom bl.a akustik, brandsäkerhet, fuktmotstånd, hygien, rengöringsvänlighet och ljusreflektion.

Produktsortimentet omfattar flera olika ytor, kantutföranden och modulstorlekar, vilket ger många designmöjligheter.
Detta gör att våra skräddarsydda undertakslösningar passar i stort sett alla typer av byggnader, där de bidrar till en god innemiljö med fokus på hälsa, säkerhet och komfort.

Se våra leverantörer