Referenser

Ett axplock av våra referensobjekt:

Tele2 Arena, 35000 m2 Karolinska Institutet / Aula, 14000 m2
Folkhälsohuset, 15000 m2 LIDL butiker rikstäckande, 111st
Täby Centrum, 28000 m2 Dyds Sjukhus, psykiatrin + avdelningar, 29000m2
Kista Sience Tower, 44000 m2 Kv. Marievik 24000 m2
Kv. Rosenborg, hus 3 & 4, 19000m2 Magasin 3, 3000 m2
Kv. Klamparen, 10000 m2 Kv. Alceahuset, 9000 m2 
Kv. Getingen, 23000 m2 Läkarhuset Vällingby, 7000 m2